[U] 4 oktober-14 november 2018: zienswijzen indienen ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

U had van donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken.

Bekijk documenten

Ontwerptracébesluit

Het ontwerptracébesluit beschrijft in detail de plannen voor de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A28 en de A1. Het bijbehorende milieueffectrapport geeft een beschrijving van de effecten van het project op onder meer de natuur, het landschap, geluid en lucht, bodem en water. Het ontwerptracébesluit bevat de volgende voorstellen:

  • Aanpassing van knooppunt Hoevelaken van klaverblad naar komvormig verkeersknooppunt met ruime verbindingswegen;
  • Verbreding van de A28 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 9 Nijkerk en aansluiting 8a Amersfoort-Vathorst;
  • Verbreding van de A28 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting 8a Amersfoort-Vathorst en aansluiting 5 Maarn, met uitzondering van de oostelijke rijbaan vanaf aansluiting 7 Leusden tot knooppunt Hoevelaken: verbreding naar 5 rijstroken (hoofdrijbaan met 2 rijstroken en parallelbaan met 3 rijstroken);
  • Verbreding van de A1 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting 12 Bunschoten en aansluiting 15 Barneveld.

Ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerpsaneringsbesluit voor geluid heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het ontwerptracébesluit kan plaatsvinden. Dit is het geval op de A28 van Nijkerk tot knooppunt Hoevelaken en op de A1 van knooppunt Hoevelaken tot en met Amersfoort-Vathorst. In het ontwerpsaneringsbesluit is een voorstel opgenomen voor geluidschermen in aanvulling op de geluidschermen die in het ontwerptracébesluit worden voorgesteld.

Wat gebeurt er nu?

Na afloop van de reactietermijn beantwoordt de minister alle zienswijzen die zijn binnengekomen in een nota van antwoord. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De nota van antwoord wordt tegelijkertijd met het tracébesluit en het saneringsbesluit A28/A1 Knooppunt Hoevelaken gepubliceerd. Indieners van een zienswijze op de ontwerpbesluiten of diegenen aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerptracébesluit of het ontwerpsaneringsbesluit kunnen te zijner tijd in beroep gaan tegen de besluiten.

Cookie-instellingen