2024: zienswijzen indienen over het ontwerpprogramma en het milieueffectrapport

Deze fase ligt in de toekomst. In 2024 kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen