Update Vaststelling wijziging Luchthavenindelingbesluit

27-10-2021 335 keer bekeken

Lees hier meer over de vaststelling wijziging Luchthavenindelingbesluit.

Het besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, in verband met de wijziging van de grens van het luchthavengebied met het oog op de verdubbeling van rijbaan Quebec en in verband met verbetering van de beveiliging van de luchthaven, is op 13 oktober 2021 vastgesteld en treedt op 28 oktober 2021 in werking.

Inhoud besluit

Het besluit bevat een technische wijziging van het Luchthavenindelingbesluit. In de wijziging wordt de grens van het luchthavengebied op negen locaties beperkt aangepast. Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege de verdubbeling van het zuidelijke rijbaanviaduct over de A4, onderdeel van de verdubbeling van taxibaan Quebec.

Doel van deze verdubbeling is de veiligheid en de punctualiteit van het taxiën met vliegtuigen via de zuidelijke route rond Schiphol-centrum te verbeteren. Het verdubbelen van rijbaan Quebec en het wijzigen van de aansluitende taxibaanknooppunten dragen bij aan het reduceren van de complexiteit van de infrastructuur van de luchthaven. Dit sluit aan bij hetgeen de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport “Vliegveiligheid vliegverkeer Schiphol” uit 2017 (raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl) heeft aangegeven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol? Bekijk dan de projectpagina op onze website.

Cookie-instellingen