Binnenkort op deze site: Ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022

28-11-2022 456 keer bekeken

Lees hier meer over de Ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022.

Van woensdag 30 november 2022 tot en met dinsdag 10 januari 2023 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022. De bijbehorende documenten van deze fase verschijnen dan ook op onze website.

Aanleiding

Op 18 maart 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken, het Tracébesluit Zuidasdok vastgesteld. 

Bij de voorbereiding van de realisatie, tijdens de uitwerking van het ontwerp, is een aantal afwijkingen van het Tracébesluit aan de orde gekomen. Ook zijn er een aantal aanvullende maatregelen nodig die bij het vaststellen van het Tracébesluit niet bekend waren. Een wijziging van het Tracébesluit is nodig om deze afwijkingen en aanvullende maatregelen door te voeren. Daarom is een ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022 opgesteld.

U kunt uw zienswijze geven over het ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022. Het Tracébesluit 2016 blijft van kracht, daarover kunt u dus geen zienswijze meer indienen.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022 verschijnt op woensdag 30 november op onze website. Raadpleeg ook de website van Zuidasdok voor meer informatie over dit project.

Ook vindt er op dinsdag 13 december een telefonisch spreekuur plaats. U kunt die dag tussen 12.00 en 18.00 bellen en uw vragen over het ontwerptracébesluit Zuidasdok wijziging 2022 stellen. Meer informatie hierover vindt u op de projectpagina van dit project, wanneer het op onze website staat.

Cookie-instellingen