Binnenkort op deze site: Wieringerhoek

14-12-2022 311 keer bekeken

Lees hier meer over de Ontwerp Voorkeursbeslissing en milieueffectrapport Wieringerhoek.

Van vrijdag 16 december 2022 tot en met donderdag 26 januari 2023 kunt u een zienswijze indienen over de Ontwerp Voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport van de PAGW verkenning Wieringerhoek.

Aanleiding

De diverse maatschappelijke functies van het IJsselmeergebied blijven in de toekomst alleen mogelijk als het ecosysteem robuust genoeg is om de gevolgen van klimaatverandering en gebruik veerkrachtig op te vangen.

De doelen van het project Wieringerhoek zijn daarom als volgt:

  • Het toevoegen van ontbrekende zoete leefgebieden in de overgang van land naar water.
  • Het versterken van de verbinding tussen:
    1. Waddenzee en IJsselmeer door het creƫren van een zoet-zout-overgang;
    2. IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten.
  • Bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing.

Deze doelen zijn uitgewerkt in de Ontwerp Voorkeursbeslissing.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de Ontwerp Voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport van de PAGW verkenning Wieringerhoek staan vanaf 16 december op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen. Raadpleeg ook deze website voor meer informatie over dit project.

Cookie-instellingen