Binnenkort op deze site: Rotterdam The Hague Airport

24-01-2023 474 keer bekeken

Lees hier meer over de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023 kunt u een zienswijze indienen over de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De luchthaven heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ten behoeve daarvan wordt een milieueffectrapport voorbereid met een concept-NRD.

Aanleiding

In de Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) is bepaald dat elke regionale burgerluchthaven van nationale betekenis – waar RTHA er één van is – over een luchthavenbesluit moet beschikken. RTHA opereert op dit moment nog op basis van een omzettingsregeling. Het luchthavenbesluit zal de huidige Omzettingsregeling van 2013 voor RTHA vervangen. In het luchthavenbesluit zullen grenswaarden en regels omtrent het gebruik van de luchthaven en ruimtelijke beperkingen als gevolg van de geluidbelasting, vliegveiligheid en externe veiligheid voor omliggende gebieden worden opgenomen. Om zorgvuldig te handelen heeft RTHA ervoor gekozen om ten behoeve van het luchthavenbesluit een volledige milieueffectrapportage uit te voeren.

De eerste stap voor een milieueffectrapport is het doen van voorstellen voor de kaders voor het onderzoek naar de milieueffecten. Dit gebeurt in de concept-NRD door het beschrijven van de voorgenomen activiteit en de te onderzoeken milieueffecten. Het doel van de concept-NRD is om inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en betrokken overheidsorganen te informeren en te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het milieueffectrapport dat voor het aanvragen van het luchthavenbesluit wordt opgesteld. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij het nemen van besluiten.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) staan vanaf 26 januari op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen