Binnenkort op deze site: Groene Rivier Well

21-03-2023 421 keer bekeken

Lees hier meer over het gewijzigd Voorkeursalternatief en het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit vast te stellen en ter onderbouwing daarvan een milieueffectrapport op te stellen voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 kunt u een zienswijze indienen over een gewijzigd Voorkeursalternatief en het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit vast te stellen en ter onderbouwing daarvan een milieueffectrapport op te stellen voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Aanleiding

In juni 2020 is door Waterschap Limburg een Voorkeursalternatief (VKA2020) vastgesteld dat voor de komende jaren voorzag in realisatie van de dijkversterking, dijkteruglegging en herinrichting van de Molenbeek. Op de langere termijn zou het grondlichaam van de N270 door een brug worden vervangen, waarmee de Maas bovenstrooms de groene rivier in kan stromen en ook het gebied van de Groene Rivier Well kan worden ingericht en daarmee op termijn een waterstandsdaling in de Maas wordt gerealiseerd.

Het hoogwater van juli 2021 maakte duidelijk dat de bestaande situatie bij Well een flessenhals vormt voor de afvoer van hoogwater op de Maas. Daarop is onderzocht of de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well in plaats van gefaseerd in één keer te realiseren is en er direct een waterstandsdaling in de Maas wordt bereikt. Bestuurlijk is voor die laatste integrale aanpak gekozen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vervolgens in afstemming met Waterschap Limburg, de provincie Limburg en de gemeente Bergen een gewijzigd Voorkeursalternatief (VKA2023) vastgesteld. Belangrijkste wijziging is dat de dijkversterking en het ecologisch functioneren van de Molenbeek nu gelijktijdig met de systeemwerking (de Groene Rivier) worden gerealiseerd. Meer informatie over het VKA2023 is beschreven in het Verkenningenrapport.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het gewijzigd Voorkeursalternatief en het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit vast te stellen en ter onderbouwing daarvan een milieueffectrapport op te stellen voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well staan vanaf 23 maart op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen