Nu op deze site: OV en Wonen Regio Utrecht

16-05-2023 223 keer bekeken

Lees hier meer over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) voor de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht.

Van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023 kan iedereen een zienswijze indienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) voor de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht.

Aanleiding

Het project richt zich op een verbetering van het OV-systeem in het zuidwestelijke- en oostelijke deel van de stad Utrecht en in het noordelijke deel van Nieuwegein. Dit met het doel stad en regio bereikbaar en leefbaar te houden en de (extra) woningbouwopgave in de regio mogelijk te maken. Het pakket aan maatregelen binnen de verkenning moet ervoor zorgen dat (toekomstige) inwoners en bezoekers zich soepel kunnen verplaatsen binnen, van en naar de regio. OV en actieve mobiliteit (lopen en fietsen) worden belangrijker, zodat het ruimtebeslag van de auto en daarvoor benodigde infrastructuur afneemt.

Er worden maatregelen voor drie doelen onderzocht:

  • Het voorkomen van overbelasting rond Utrecht Centraal;
  • Het beter bereikbaar maken per OV van Utrecht Science Park (USP);
  • Het beter bereikbaar maken per OV van nieuwe woon- en werklocaties in Utrecht Zuidwest en Nieuwegein in 2030 en verder.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de concept NRD voor de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht vindt u op de projectpagina. Ook kunt u hier een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen