Binnenkort op deze site: Wetswijziging mogelijk maken langer openhouden van kerncentrale Borssele

26-05-2023 211 keer bekeken

Lees hier meer over het voornemen om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken.

Van 31 mei tot en met 11 juli 2023 ontvangen wij graag uw reactie op het voornemen om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken. Op deze webpagina leest u hier meer over.

Aanleiding

Het kabinet heeft aangekondigd dat zij wil dat de kerncentrale Borssele na 2033 open blijft. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. In artikel 15a van de Kernenergiewet staat nu vastgelegd dat de Kerncentrale Borssele na 31 december 2033 geen kernenergie meer mag vrijmaken.

Voordat de wet kan worden aangepast, worden de effecten van de aanpassing van de wet op het milieu onderzocht. Om deze effecten zichtbaar te maken wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin is beschreven welke milieueffecten onderzocht gaan worden. U kunt van 31 mei tot en met 11 juli 2023 reageren op de voorgenomen inhoud en diepgang van het op te stellen MER door een reactie te geven op deze notitie.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het voornemen om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken staan vanaf 31 mei op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen