Binnenkort op deze site: Nota Ruimte

07-06-2023 181 keer bekeken

Lees hier meer over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe Nota Ruimte.

Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 kan iedereen een zienswijze indienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe Nota Ruimte.

Aanleiding

Nederland is een klein land met grote opgaven. De urgente maatschappelijke opgaven hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijk domein moet hernemen: om te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit verdeelvraagstuk. Een goede ruimtelijke aanpak kan oplossingen bieden voor de grote ruimtelijke opgaven. Daartoe scherpt het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan tot de nieuwe Nota Ruimte.

De nieuwe Nota Ruimte biedt een lange termijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en naar 2100.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe Nota Ruimte staan vanaf 8 juni op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen