Binnenkort op deze site: Baarlo – Hout-Blerick

12-06-2023 328 keer bekeken

Lees hier meer over het Programma Baarlo – Hout-Blerick.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en de gemeenten Peel en Maas en Venlo hebben samen het Programma Baarlo – Hout-Blerick vastgesteld. Wat dit inhoudt kunt u hier lezen. Tegen de vaststelling van het Programma Baarlo - Hout-Blerick kan geen beroep worden ingesteld.

Doelen van het project

De huidige dijk beschermt de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Op dit moment is de dijk niet hoog, sterk en stabiel genoeg om Baarlo – Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijk moet worden verhoogd, verlegd en er moeten nieuwe dijken worden aangelegd.

In het Programma Baarlo – Hout-Blerick wordt het toekomstperspectief beschreven voor het laagterras in Baarlo – Hout-Blerick en de maatregelen die genomen zullen worden om dit toekomstperspectief te bereiken.

Het Programma kent een 3-tal doelen:

  • Het bereiken van economische structuurversterking;
  • Het zorgen voor veiligheid tegen hoog water;
  • Het ontwikkelen van een aantrekkelijk landschap en natuur.

Om deze doelen te bereiken worden er opgaven en maatregelen uitgewerkt, zoals dijkversterking en dijkteruglegging. Meer informatie hierover kunt u vinden op de fasepagina.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het Programma Baarlo – Hout-Blerick vindt u vanaf 14 juni op onze website.

Cookie-instellingen