Nu op deze site: Zuidelijk Maasdal

29-06-2023 220 keer bekeken

Lees hier meer over de opgaven van het gebied en de participatie aanpak voor Zuidelijk Maasdal.

Aanleiding en doel van het project

De primaire opgaven die de aanleiding vormen om de verkenning voor het project Zuidelijk Maasdal te starten zijn:

  • het verbeteren van de hoogwaterveiligheid
  • het bevorderen van vlot en veilig transport over water.

In samenhang met deze opgaven worden in deze verkenning ook de volgende opgaven onderzocht:

  • het verbeteren van natuurwaarden
  • het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

Doel van het project is het in samenwerking met de omgeving ontwikkelen van een oplossingsrichting (bestaande uit verschillende samenhangende maatregelen) die ervoor zorgt dat de waterkeringen in 2050 aan de hoogwaterveiligheidsnormen voldoen en dat het transport over water vlot en veilig gaat, waarbij de oplossingsrichting bijdraagt aan een dynamisch riviersysteem met robuuste riviernatuur, duurzame stedelijke ontwikkeling en een goede ruimtelijke kwaliteit van stad en landschap.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de opgaven van het gebied en de participatie aanpak voor Zuidelijk Maasdal vindt u op de projectpagina. Ook kunt u hier mogelijke oplossingen aandragen voor de opgaven van het gebied en reageren op de participatie aanpak voor Zuidelijk Maasdal.

Cookie-instellingen