Nota van Antwoord beschikbaar: Wieringerhoek

04-07-2023 219 keer bekeken

Lees hier meer over de Nota van Antwoord.

Nota van Antwoord

Van 16 december 2022 tot en met 26 januari 2023 heeft de ontwerp-voorkeursbeslissing ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. In totaal zijn 12 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord (PDF, 3,16MB) staat de reactie op deze zienswijzen en op het advies van de Commissie voor de mer. Het advies van de Commissie voor de mer kunt u vinden op de website van de commissie mer.

Naar aanleiding van de zienswijzen en de advisering zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-voorkeursbeslissing.

Meer informatie vindt u op de pagina Voorkeursbeslissing | Wieringerhoek.

Cookie-instellingen