Nota van Antwoord beschikbaar: Nationaal Programma Landelijk Gebied

24-07-2023 323 keer bekeken

Lees hier meer over de Nota van Antwoord.

Nota van Antwoord

Van donderdag 16 maart tot en met woensdag 26 april 2023 was er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In totaal zijn 15 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord (PDF, 587kB) staat de reactie op deze zienswijzen en op het advies van de Commissie voor de mer. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft inmiddels advies gegeven en dit advies kunt u vinden op de website van de Commissie m.e.r.

Meer informatie vindt u op de pagina Notitie Reikwijdte en Detailniveau | Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Cookie-instellingen