Update ingediende zienswijzen Nota Ruimte

15-08-2023 289 keer bekeken

Lees hier meer over de ingediende zienswijzen.

U had van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de nieuwe Nota Ruimte.

Ingediende zienswijzen

Van 8 juni tot en met 19 juli 2023 zijn via Platform Participatie 31 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 24 zienswijzen afkomstig van organisaties en 7 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Den Haag (8). 

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 34 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Aanvullend zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog enkele reacties van wettelijke adviseurs binnengekomen.

Meer informatie

Wilt u weten vanuit welke locatie de meeste zienswijzen zijn ingediend? Meer informatie over de ingediende zienswijzen en over dit project vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen