Binnenkort op deze site: Windturbines leefomgeving

11-10-2023 377 keer bekeken

Lees hier meer over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER.

Van 12 oktober tot en met 22 november 2023 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER.

Aanleiding

Het milieueffectrapport is opgesteld. Daarin worden de verschillende alternatieven en varianten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verder uitgewerkt. Mede op basis van het milieueffectrapport is de ontwerpwindturbinebepalingen opgesteld.

Het milieueffectrapport bevat de relevante milieu-informatie die gebruikt is voor de onderbouwing van de ontwerpwindturbinebepalingen.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER staan vanaf 12 oktober op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen