Nu op deze site: Programma Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet

28-11-2023 181 keer bekeken

Lees meer over het Programma Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet.

Van vrijdag 24 november tot en met donderdag 4 januari 2024 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie reikwijdte en detailniveau van het programma en plan mer Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet.

Aanleiding

Op 1 januari 2024 start de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat de regels voor gemeenten automatisch in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. De regels voor de waterschappen komen terecht in de waterschapsverordening.

Naar aanleiding van het Nevele arrest zijn er vragen met betrekking tot de milieueffectrapportage-plicht (hierna mer-plicht) voor de milieuregels in de bruidsschat in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan en in de waterschapsverordening. Voor het opstellen of wijzigen van plannen of programma’s die kaderstellend zijn voor mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige projecten, is een plan-mer verplicht. Dit kan ook betrekking hebben op milieuregels in de bruidsschat. Bestuurlijk is daarom afgesproken dat het Rijk uit voorzorg een plan-mer uitvoert voor de milieuregels in de bruidsschat via het programma Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet.. De informatie van het landelijke milieueffectrapport (plan-MER) kan door gemeenten en waterschappen worden gebruikt bij het opstellen van toekomstige omgevingsplannen en waterschapsverordeningen.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het Programma Milieuregels Bruidsschat Omgevingswet vindt u op onze website.

Cookie-instellingen