Binnenkort op deze site: Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen

19-12-2023 498 keer bekeken

Lees hier meer over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen.

Van woensdag 20 december tot en met dinsdag 30 januari 2024 kunt u een zienswijze indienen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen.

Aanleiding

Het Rijk en de provincies stellen elke vijf jaar actieplannen op voor de geluidsbronnen die zij beheren. De actieplannen bevatten een terugblik op het geluidsbeleid van de afgelopen zes jaar en een vooruitblik op het beleid voor de komende vijf jaar (2024 tot 2029).

Het Ontwerpactieplan beschrijft dat het beleid van de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad: het aantal woningen met hoge geluidsbelasting is gedaald. Het bouwen van geluidschermen, stiller spoor én de ingebruikname van stillere treinen hebben hieraan bijgedragen. De verwachting is dat het aantal woningen met een hoge geluidbelasting in de komende jaren verder afneemt.

Meer info

Meer informatie over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai hoofdspoorwegen vindt u vanaf 20 december op onze website. Vanaf dan kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen