Binnenkort op deze site: Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen

19-12-2023 292 keer bekeken

Lees hier meer over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen.

Van woensdag 20 december tot en met dinsdag 30 januari 2024 kunt u een zienswijze indienen over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen.

Aanleiding

Het Rijk en de provincies stellen elke vijf jaar actieplannen op voor de geluidsbronnen die zij beheren. De actieplannen bevatten een terugblik op het geluidsbeleid van de afgelopen zes jaar en een vooruitblik op het beleid voor de komende vijf jaar (2024 tot 2029).

Het Ontwerpactieplan beschrijft dat het beleid van de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad: het aantal woningen met hoge geluidsbelasting is gedaald. Dit komt onder meer door het bouwen van geluidschermen en het aanleggen van stil asfalt. De verwachting is dat de afname van de geluidsbelasting zich de komende jaren doorzet, ook als het autoverkeer toeneemt.

Meer info

Meer informatie over het Ontwerpactieplan omgevingslawaai rijkswegen vindt u vanaf 20 december op onze website. Vanaf dan kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen