Binnenkort op deze site: programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050

08-01-2024 349 keer bekeken

Lees hier meer over het programma Zandwinning IJsselmeer 2025-2050.

Van dinsdag 9 januari tot en met maandag 19 februari 2024 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan van het Programma Zandwinning IJsselmeer 2025-2050.

Inhoud van het programma

Met het Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025 - 2050 (voorheen Zandwinstrategie) vernieuwt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het beleid voor de winning van bouwgrondstoffen in het IJsselmeergebied. Het betreft de volgende meren: IJsselmeer, Markermeer-IJmeer en alle randmeren.

Het Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025 - 2050 moet duidelijkheid bieden over:

  • of er zandwinning kan plaatsvinden en zo ja, waar, hoe diep en hoeveel.  Hierbij moet zandwinning binnen natuur- en milieurandvoorwaarden passen die wet- en regelgeving stellen;
  • hoe zandwinning bijdraagt aan een of meerdere gebiedsdoelen in het IJsselmeergebied;
  • hoe wordt bijgedragen aan de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen bij zandwinning en transport.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050 vindt u vanaf 9 januari 2024 op onze website.

Cookie-instellingen