Binnenkort op de site: Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

29-01-2024 233 keer bekeken

Lees hier meer over het Ontwerp Programma IRM.

Van 31 januari 2024 tot en met 12 maart 2024 kunt u een zienswijze indienen op het Ontwerp Programma IRM en het onderliggende planMER.

Inhoud van het ontwerpprogramma

In het Ontwerp Programma IRM staat nieuw rivierenbeleid voor de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en voor afvoer- en bergingscapaciteit. Dit beleid vormt de basis voor een toekomstbestendig rivierengebied en is erop gericht om zoveel mogelijk recht te doen aan alle ‘rivierfuncties’: waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en drinkwater, natuur en ecologische waterkwaliteit, bevaarbaarheid en regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het Ontwerp Programma IRM vindt u vanaf 31 januari 2024 op onze website.

Cookie-instellingen