Update ingediende zienswijzen: Ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems - Dollard

15-02-2024 114 keer bekeken

Lees hier meer over de ingediende zienswijzen.

U had van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems – Dollard.

Ingediende zienswijzen

Van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 zijn 9 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 7 zienswijzen afkomstig van organisaties en 2 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit Delfzijl. Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend.

Meer informatie

Wilt u weten vanuit welke locatie de meeste zienswijzen zijn ingediend? Meer informatie over de ingediende zienswijzen en over dit project vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen