Nu op deze site: Natura 2000: IJsselmeergebied

12-03-2024 324 keer bekeken

Lees hier meer over het Besluit verlening en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023.

Van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 23 april 2024 kunt u beroep instellen tegen het Besluit verlening en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023.

In het Besluit verlening en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017–2023 is het volgende vastgesteld:

  1. het nu geldende Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 te verlengen met zes jaar dan wel – in het geval er eerder een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.
  2. gelijktijdig met de verlenging van het beheerplan wijzigingen door te voeren in het beheerplan, zowel in het algemene deel als in de gebiedsdelen voor het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren en Zwarte Meer op de volgende onderwerpen:
  • Kitesurfen;
  • Aalvisserij;
  • Baggeren van havens, sluizen, vaargeul en toegangsgeulen jachthavens;
  • Peilbeheer;
  • Schietterrein Breezanddijk;
  • Wijzigingen van ondergeschikte betekenis.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het Besluit verlening en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 staan op onze website. Vanaf 13 maart kunt u ook beroep instellen.

Cookie-instellingen