Reactienota beschikbaar: Kerncentrale Borssele

25-03-2024 201 keer bekeken

Lees hier meer over de reactienota.

Reactienota

In de reactienota (PDF, 262kB) reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Klimaat en Energie op de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Ook hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Klimaat en Energie de reactienota aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Meer informatie vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen