Onjuiste beroepsinformatie bij Natura 2000 IJsselmeergebied

09-04-2024 123 keer bekeken

Per abuis is onjuiste informatie verstrekt over de wijze van beroep instellen tegen het Besluit verlenging en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan 2017-2023.

Inmiddels is de informatie aangepast en te vinden op de fasepagina van dit project.

U kunt beroep instellen tegen het Besluit verlenging en wijziging van het Natura 2000 Beheerplan 2017-2023 bij de rechtbank van het rechtsgebied waarin u woonachtig of gevestigd bent.

Cookie-instellingen