Nu op deze site: Baarlo – Hout-Blerick: Kwelgeulen

29-05-2024 74 keer bekeken

Lees hier meer over het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit voor te bereiden voor de uitwerking en inpassing van de kwelgeulen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de Maas bij Baarlo – Hout-Blerick.

Inhoud en doel van het project

Rijkswaterstaat werkt, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van de KRW is dat al het water in Europa schoon en gezond is. Om te komen tot realisatie van de KRW-maatregelen langs de Maas in de laatste uitvoeringsperiode is het Programma Kaderrichtlijn Water Zuid-Nederland opgesteld. Ter uitvoering van dit programma is voorzien in de aanleg van kwelgeulen binnen het gebied gelegen bij Baarlo-Hout-Blerick.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het project vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen