3 februari-16 maart 2022: zienswijzen indienen ontwerp-voorkeursbeslissing

U had van donderdag 3 februari tot en met woensdag 16 maart 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de ontwerp-voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport.

Bekijk documenten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, hebben het voornemen om de ontwerp-voorkeursbeslissing vast te stellen. Deze bestaat uit:

  • Het verbinden van de drie meren middels het aanleggen van water in- en uitlaten;
  • Het mogelijk maken van vismigratie;
  • Het aanleggen van een buitendijkse luwte en ondiepe zone;
  • Het aanleggen van verbindingen tussen het moerasgedeelte en de natte graslanden;
  • Het creĆ«ren van belevingswaarden bij de nieuwe verbindingen.

Ingediende zienswijzen

Van donderdag 3 februari tot en met woensdag 16 april 2022 zijn 11 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 3 zienswijzen afkomstig van particulieren en 8 zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Almere. Een deel van de zienswijzen zijn namens meerdere mensen of organisaties ingediend.

Cookie-instellingen