[U] 9 januari-19 februari 2024: Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan

U had van dinsdag 9 januari tot en met maandag 19 februari 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan van het Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050.

Bekijk documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in het onderzoek naar de milieueffecten. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de onderzoeksagenda voor het opstellen van het plan-MER. Het doel van de NRD is om duidelijkheid te geven over:

  • waarom het Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050 wordt opgesteld;
  • welke alternatieven in het plan-MER onderzocht worden;
  • welke milieuaspecten, welke criteria en welke onderzoeksmethoden (detailniveau) daarbij gehanteerd worden.

Participatieplan

Het Participatieplan wordt samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Het Participatieplan heeft als doel om aan stakeholders inzichtelijk te maken hoe het team de participatie rondom het Programma Zandwinning IJsselmeergebied 2025-2050 voor zich ziet. In het Participatieplan staat:

  • het doel van participatie;
  • de kaders en randvoorwaarden waarbinnen participatie plaatsvindt;
  • de niveaus waarop stakeholders kunnen participeren;
  • de verschillende participatiemogelijkheden.

Wat gebeurt er nu?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld hoe uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Update ingediende zienswijzen

Van 9 januari t/m 19 februari 2024 zijn 19 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 2 zienswijzen afkomstig van een particulier, 5 zienswijzen afkomstig van overheidsinstanties, 4 zienswijzen afkomstig van bedrijven, 7 zienswijzen afkomstig van maatschappelijke organisaties en 1 zienswijze afkomstig van een branche vereniging.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op dinsdag 9 januari 2024 is de kennisgeving gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen