Platform Participatie

Nationale windturbinebepalingen leefomgeving

Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Huidige fase Zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor het opstellen van nationale windturbinebepalingen leefomgeving
  Zienswijze indienen over het ontwerp van de windturbinebepalingen en het milieueffectrapport en internetconsultatie op het ontwerp van de windturbinebepalingen


Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de regels voor windturbines in het activiteitenbesluit (algemene milieuregels van het rijk) niet toegepast worden, omdat voor het vaststellen van deze regels geen milieueffectrapport is gemaakt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om opnieuw nationale windturbinebepalingen leefomgeving op te stellen. Hiervoor wordt een milieueffectrapport gemaakt.

De nationale windturbinebepalingen leefomgeving worden opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hierbij worden ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betrokken. Voor het opstellen van de windturbinebepalingen leefomgeving wordt de procedure voor een AMvB gevolgd.

Voornemen / Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor het opnieuw vaststellen van nationale windturbinebepalingen leefomgeving wordt een milieueffectrapport gemaakt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt het milieueffectrapport gemaakt dat ten grondslag wordt gelegd aan de vast te stellen windturbinebepalingen leefomgeving.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau gaat in op:

  • Reikwijdte: welke effecten van windturbines worden in het milieueffectrapport onderzocht?
  • Detailniveau: hoe worden de effecten in beeld gebracht en met welke diepgang?
  • Wat de referentiesituatie is en welke varianten in het milieueffectrapport worden meegenomen.

Informatiebijeenkomst

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft digitale bijeenkomsten georganiseerd. De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven kunt u hier terugluisteren.

Planning

Wanneer Wat
April 2022 Reactienota over de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het milieueffectrapport
Zomer 2022 Reageren op het ontwerp nationale windturbinebepalingen leefomgeving via een *internetconsultatie en indienen van zienswijzen op het ontwerp nationale windturbinebepalingen leefomgeving en het milieueffectrapport. Deze twee procedures worden met elkaar gecombineerd.
Najaar 2022 Reactienota over de zienswijzen en het resultaat van de internetconsultatie en de verwerking daarvan in het concept-voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op www.internetconsultatie.nl.
Voorjaar 2023 Ontwerp windturbinebepalingen nationale leefomgeving voor advies naar de Raad van State.
Medio 2023 (uiterlijk) Inwerkingtreding van de nationale windturbinebepalingen leefomgeving

*Internetconsultatie gaat over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Voor meer informatie zie www.internetconsultatie.nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07. 

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar Postbus.Windturbinebepalingen@minienw.nl

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Kenniscentrum Infomil.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.