[U] 29 juni-29 december 2023: aandragen oplossingsrichtingen en reageren op participatieaanpak

U had tot 29 december 2023 de mogelijkheid om mogelijke oplossingen aandragen voor de opgaven van het gebied en te reageren op de participatie aanpak voor Zuidelijk Maasdal.

 Bekijk documenten

Verkenning en participatie

Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Wij hebben daarom tot en met 29 december 2023 iedereen de gelegenheid gegeven om mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen of projecten en ontwikkelingen in te brengen, waarmee rekening kan worden gehouden (raakvlakprojecten) of die wellicht kunnen meelopen met het project (meekoppelkansen). Ook kon iedereen meedenken over de voorgestelde participatieaanpak door te reageren op het concept participatieplan.

Mogelijke oplossingsrichtingen

In paragraaf 3.4 van het startdocument zijn de nu bekende oplossingsrichtingen beschreven die we in de verkenning zullen onderzoeken.

Wat gebeurt er daarna?

Mocht u een mogelijke oplossingsrichting hebben aangedragen dan beslist de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of deze in de verkenning meegenomen kan worden. Reacties op het concept participatieplan worden gebruikt om het participatieproces verder vorm te geven.

Na de verkenning volgt de voorkeursbeslissing en daarna de concrete uitwerking daarvan.

Ingediende zienswijzen

Van 29 juni tot en met 29 december 2023 zijn 27 reacties ingediend. Hiervan zijn 12 reacties afkomstig van organisaties en 15 reacties afkomstig van particulieren. De reacties zijn ingediend vanuit de woonplaatsen Maastricht, Bunde, Eijsden, Meerssen, Bemelen, Geulle, Lomm, Ravenstein, Kerkrade, Lanaye (België).

De meeste reacties komen uit gemeente Maastricht.

Kennisgeving in de Staatscourant

28 juni 2023 is de Kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen