[U] 2 november-13 december 2023: zienswijzen indienen Ontwerp-Structuurvisie en milieueffectrapport

U had van donderdag 2 november tot en met woensdag 13 december 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Structuurvisie voor het project MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Bekijk documenten

De minister heeft het Voorkeursalternatief (PDF, 1,74MB) vastgesteld. Dit is uitgewerkt in de Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven (PDF, 2,97MB).

De belangrijkste kenmerken in dit alternatief zijn:

 • Een verbreding van de A50 tussen knooppunt Ewijk (hectometrering 147,9) en knooppunt Paalgraven (hectometrering 129,5) met één extra rijstrook in beide rijrichtingen. Dit betekent 3 rijstroken per rijrichting (2x3);
 • Ter hoogte van de brug over de Maas wordt dit gerealiseerd door toepassing van 2x3 rijstroken met een versmalde vluchtstrook, waardoor er één breed brugdek ontstaat. Voor langzaam verkeer wordt een nieuwe brug voorzien aan de Niftrikse zijde van de A50, met een aparte rijstrook voor landbouwverkeer en een aparte rijstrook voor fietsers;
 • Verbreding van de afrit van de A50 richting de A326 (oost) bij knooppunt Bankhoef van een enkele naar een dubbele rijstrook. Dit geldt ook voor de andere rijrichting (A326 – A50) in combinatie met het rechttrekken van de verbindingsboog A326 – A50;
 • Vervanging van het viaduct over de spoorlijn Tilburg-Nijmegen, zodat de uitbreiding naar 2x3 rijstroken mogelijk is;
 • De aansluiting Ravenstein schuift zuidwaarts op, waarbij de afrit wordt verruimd. De toerit vanuit Ravenstein vanaf de oostzijde van de A50 wordt verlengd tot aan de invoeging vóór de Maasbrug, zodat (met name) vrachtverkeer veiliger kan invoegen dan in de huidige situatie;
 • Een enkelstrooks rotonde ter hoogte van de toe- en afrit op de Erfsestraat ter verbetering van de verkeersafwikkeling (exacte locatie rotonde nog nader te bepalen);
 • Aanleg extra parkeerplaatsen op verzorgingsplaatsen De Ganzenven en De Gagel;
 • Tevens wordt een tweetal aanvullende maatregelen nader uitgewerkt in de Planuitwerking:
  • 1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op knooppunt Paalgraven;
  • 2. Het verbeteren van de afwikkeling van het landbouw- en fietsverkeer door/bij Niftrik.

Wat gebeurt er nu?

De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze Nota van Antwoord wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en hoe hiermee in de definitieve Voorkeursbeslissing (voorheen Structuurvisie) of in het vervolg van het project wordt omgegaan. Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u bericht over het verschijnen van de Nota van Antwoord.

Ingediende zienswijzen

Van 2 november tot en met 13 december 2023 zijn 88 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 66 zienswijzen afkomst van particulieren en 22 zienswijzen afkomstig van organisaties. De meeste zienswijzen komen uit de gemeenten Schaijk (23), Niftrik (16), Huisseling (8) en Hernen (8).

Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 122 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Cookie-instellingen