A4 Burgerveen-N14

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een procedure te starten voor onderzoek naar de milieueffecten voor het project A4 Burgerveen-N14. Dit was mogelijk van vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapportage-procedure te starten voor de verkenning A4 Burgerveen-N14
Afgerond Zienswijze indienen over het opstellen van een plan-milieueffectrapport in plaats van een milieueffectrapport fase 1
Afgerond Zienswijze indienen over de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14
Afgerond Structuurvisie A4 Burgerveen-N14
Afgerond Zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen
  Zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport
  Beroep instellen tegen het tracébesluit


De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. Vanuit Amsterdam loopt de A4 langs luchthaven Schiphol en Leiden naar Den Haag en vanaf daar loopt de A4 verder richting Rotterdam. Het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen (A44) en Den Haag is de laatste jaren uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente plaats in de jaarlijkse file top-50 van de ANWB. Een goede doorstroming van het verkeer op de A4 is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Randstad. Een verbeterde doorstroming op de A4 resulteert daarnaast in een betere beschikbaarheid van de lokale en provinciale wegen (door minder verkeer via deze wegen), wat bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Een tweede aandachtspunt is de verkeersveiligheid. Op het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 zijn regelmatig ongelukken. Dit komt deels door drukte op de weg, maar ook vanwege weefbewegingen, onduidelijkheid over de keuze van parallelbaan of hoofdrijbaan, de verstoring in het wegbeeld bij de verdiepte ligging bij Leiden/Leiderdorp en de beperkte doorrijhoogte en –breedte van het Ringvaartaquaduct. Het project gaat deze en andere knelpunten aanpakken.


Voornemen

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat, samen met regiopartners en betrokkenen, in 2017 gestart met een verkenning naar de problemen en oplossingen voor de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Medio 2020 is de structuurvisie vastgesteld. In de structuurvisie zijn verschillende maatregelen (het voorkeursalternatief) opgenomen die worden uitgewerkt in een (ontwerp)tracébesluit.

Na het vaststellen van de structuurvisie in 2020 wordt toegewerkt naar een (ontwerp)tracébesluit, waarin het pakket maatregelen uit de structuurvisie (het voorkeursalternatief) concreet is uitgewerkt. Daarvoor wordt eerst een milieueffectrapport opgesteld. Als start van de procedure voor het milieueffectrapport kan men nu reageren op het voornemen om deze procedure op te starten.

Planning

Wanneer Wat
2021 Opstellen nota van antwoord voor zienswijzen op voornemen
2021-2022 Opstellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2022 Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2022 Opstellen nota van antwoord voor zienswijzen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
2023 Vaststellen tracébesluit
2023 Beroep instellen tegen het tracébesluit
2026-2029 Realisatie


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over de A4 Burgerveen-N14 en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.a4burgerveen-n14.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.