[U] 31 mei-11 juli 2023: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en participatieplannen

U had van 31 mei tot en met 11 juli 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het voornemen om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken. De reactienota is nu beschikbaar.

English: the answer to the submitted comments on the concept Memorandum on Scope and Level is available in the 'reactienota'.

Bekijk documenten

Aanleiding

Het kabinet heeft aangekondigd dat zij wil dat de kerncentrale Borssele na 2033 openblijft. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. In artikel 15a van de Kernenergiewet staat nu vastgelegd dat de Kerncentrale Borssele na 31 december 2033 geen kernenergie meer mag vrijmaken. En in artikel 15b van de Kernenergiewet is vastgelegd dat een vergunningaanvraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  (ANVS) niet in behandeling genomen zal worden. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat werken samen aan deze wetswijziging.

Voordat de kerncentrale Borssele langer open kan blijven, worden onder andere de effecten daarvan op het milieu onderzocht. Om deze effecten zichtbaar te maken, wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De eerste stap in deze procedure was het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin staat beschreven welke milieueffecten onderzocht gaan worden. U had de mogelijk om hier een zienswijze over in te dienen.

Reactienota

In de reactienota reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Klimaat en Energie op de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Ook hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Klimaat en Energie de reactienota aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzien? Deze kunt u vinden op de website van de Commissie m.e.r.

Ingediende zienswijzen

Van 31 mei tot en met 11 juli 2023 zijn 170 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 23 zienswijzen afkomstig van organisaties en 147 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit Duitsland. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 236 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet. Van de 170 zienswijzen komen er zienswijzen uit 78 Duitsland, 3 uit Belgi├ź, 1 uit Denemarken, 1 uit Luxemburg en 1 uit Oostenrijk.

Cookie-instellingen