A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit, milieueffectrapport en ontwerpsaneringsbesluit
  Beroep instellen tegen tracébesluit en saneringsbesluit


Knooppunt Hoevelaken is een belangrijk verkeersknooppunt. De komende jaren zal het verkeer op en rond knooppunt Hoevelaken toenemen en daarmee ook de files. Daarom wordt knooppunt Hoevelaken aangepast en krijgen de A1 meer rijstroken tussen aansluiting 12 Bunschoten en aansluiting 15 Barneveld. De A28 krijgt meer rijstroken tussen aansluiting 5 Maarn en aansluiting 9 Nijkerk.

Het verkeer uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland moet over de wegen van midden Nederland om de Randstad te bereiken en andersom. In de spitsuren en bij ongevallen staan hier vaak lange files, waaronder op knooppunt Hoevelaken en de aansluitende A1 en A28. Dit zorgt niet alleen voor een minder goede doorstroming tussen de verschillende regio’s, maar ook voor een minder goede bereikbaarheid van midden Nederland. Daarnaast zorgen de files voor een minder prettige leefomgeving voor de bewoners van omliggende steden en dorpen als Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Nijkerk en Terschuur. Het gaat hierbij vooral om geluidshinder en sluipverkeer. Als de doorstroming van het verkeer op het knooppunt en de A28 en A1 verbetert, neemt ook de hinder voor de omgeving af.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit beschrijft in detail de plannen voor de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A28 en de A1. Het bijbehorende milieueffectrapport geeft een beschrijving van de effecten van het project op onder meer de natuur, het landschap, geluid en lucht, bodem en water. Het ontwerpsaneringsbesluit voor geluid heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het ontwerptracébesluit kan plaatsvinden. Het ontwerptracébesluit bevat de volgende voorstellen:

  • Aanpassing van knooppunt Hoevelaken van klaverblad naar komvormig verkeersknooppunt met ruime verbindingswegen;
  • Verbreding van de A28 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 9 Nijkerk en aansluiting 8a Amersfoort-Vathorst;
  • Verbreding van de A28 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting 8a Amersfoort-Vathorst en aansluiting 5 Maarn, met uitzondering van de oostelijke rijbaan vanaf aansluiting 7 Leusden tot knooppunt Hoevelaken: verbreding naar 5 rijstroken (hoofdrijbaan met 2 rijstroken en parallelbaan met 3 rijstroken);
  • Verbreding van de A1 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting 12 Bunschoten en aansluiting 15 Barneveld.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.