n.t.b.: vaststellen Luchthavenbesluit en medegebruiksvergunning

Deze fase ligt in de toekomst. Op een nog nader te bepalen moment kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen