Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Van donderdag 1 april tot en met woensdag 28 april 2021 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting (2016)
Huidige fase Zienswijze indienen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege technische wijzigingen (2021)


Het Luchthavenindelingbesluit is een algemene maatregel van bestuur en bevat de ruimtelijke regels op rijksniveau rondom de luchthaven Schiphol. In het Luchthavenindelingbesluit worden beperkingen gesteld aan het gebruik van gronden (gebruiks- en bouwmogelijkheden) vanwege vliegveiligheid, externe veiligheid en geluid, in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Ontwerpwijziging vanwege technische wijzigingen

In het Luchthavenindelingbesluit is de grens van het luchthavengebied vastgelegd. In de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit wordt deze grens op negen locaties beperkt aangepast. Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege de verdubbeling van het zuidelijke rijbaanviaduct over de A4, onderdeel van de verdubbeling van taxibaan Quebec. Doel van deze verdubbeling is de veiligheid en de punctualiteit van het taxiën met vliegtuigen via de zuidelijke route rond Schiphol-centrum te verbeteren. Daarnaast wordt op acht locaties de grens van het luchthavengebied aangepast vanwege maatregelen die verband houden met het verbeteren van de beveiliging van de luchthaven en vanwege gewijzigd grondeigendom. Het gaat om technische wijzigingen. Er zijn geen gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol.

Planning

Wanneer Wat
Medio 2021 Reactienota met reactie op zienswijzen over Ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol
Najaar 2021 Procedure bij de Raad van State
Eind 2021 Vaststellen wijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar IenW-luchtvaart@minienw.nl.

Cookie-instellingen