Eind 2024: zienswijzen indienen over het ontwerpplan en milieueffectrapport

Deze fase ligt in de toekomst. Eind 2024 kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen