Medio 2024: zienswijzen indienen over de ontwerpvoorkeursbeslissing en het milieueffectrapport

Deze fase ligt in de toekomst. Medio 2024 kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen