Tracébesluit ViA15 2021

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2021. Dit was mogelijk van woensdag 15 september tot en met dinsdag 26 oktober 2021.

In het wegenproject ViA15 werken Rijkswaterstaat en provincie Gelderland samen aan een betere verkeersdoorstroming in de regio Arnhem &ndash Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Het project ViA15 verbetert de bereikbaarheid, versterkt het vestigingsklimaat en realiseert een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. De Raad van State heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in een tussenuitspraak van 20 januari 2021 opgedragen om de stikstofgevolgen van het Tracé besluit ViA15 beter te onderbouwen. Voor de nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen heeft de minister gerekend met de recent door het kabinet vastgestelde rekenafstand van 25 kilometer. Daarbij worden aanvullende mitigerende en extra compenserende maatregelen getroffen. In het tracé besluit 2021 is de nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen opgenomen en zijn tevens de aanvullende mitigerende en extra compenserende maatregelen vastgelegd.

Daarnaast bevat het tracé besluit 2021 enkele wijzigingen van ondergeschikte aard die het gevolg zijn van ontwerpoptimalisaties. Het betreft de volgende wijzigingen:

  1. Het brugcomplex over het Pannerdensch Kanaal wordt voorzien van een fietsbrug die onder de verkeersbrug ' hangt' . Dit biedt voordelen voor fietsers: minder last van auto&rsquo s en een betere aansluiting van het fietspad op de Rijndijk aan de westzijde en de Kandiadijk aan de oostzijde van de brug. Het ontwerp heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de brug en de plek van het landhoofd aan de oostzijde. De opstaande rand aan de oostzijde wordt tevens als geluidscherm uitgevoerd.
  2. De onderdoorgang Helhoek-Helstraat (onder de N810) wordt uitgevoerd met een betonnen bak (KW76) en niet met een folieconstructie, waardoor het beheer eenvoudiger wordt.
  3. Het viaduct (KW25) bij de Kampsestraat in Bemmel wordt langer om de kruising met de A15 constructief passend te maken.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit van het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2021. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en www.via15.nl.

Vergunningen zes agrarische bedrijven voor stikstofsaldering

Op deze documentenpagina vindt u informatie over de vergunningen van zes agrarische bedrijven, waarmee het ministerie is overeengekomen om de stikstofemissie geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.