2025: zienswijzen indienen over de ontwerpvoorkeursbeslissing en het milieueffectrapport

Deze fase ligt in de toekomst. In 2025 kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen