Platform Participatie

Programma Noordzee 2022-2027

U kunt geen zienswijze meer indienen over het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 en het bijbehorende aanvullende milieueffectrapport en de Passende beoordeling. Dit was mogelijk van dinsdag 9 november tot en met maandag 20 december 2021.

Fasen van dit project:

Afgerond Zienswijze indienen over het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, inclusief bijbehorend aanvullend milieueffectrapport en de Passende beoordeling.
  Vaststelling Programma Noordzee 2022-2027 (als onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027).


Het Programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave voor het Programma Noordzee 2022–2027 is om de juiste maatschappelijke balans te vinden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem. Het programma combineert onder andere de extra opgaven voor windenergie op de Noordzee met natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), duurzame visserij en ruimte voor de scheepvaart.


Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 wijst windenergiegebieden op de Noordzee aan in het kader van de huidige klimaatdoelstellingen voor 2030 en de EU-ambitie tot aanscherping hiervan, die erop gericht zijn de CO2-uitstoot te verlagen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Het vormt een aanvulling op het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 dat van maart 2021 tot en met september 2021 ter inzage heeft gelegen als bijlage van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 wordt na deze zienswijzenperiode, als onderdeel van het Programma Noordzee 2022-2027 als bijlage van het Nationaal Water Programma 2022-2027, in maart 2022 vastgesteld. Het Programma Noordzee wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

U kunt de eerdere zienswijzenprocedure voor het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 hier bekijken.

Planning

Wanneer Wat
Maart 2022 Reactie op ingediende zienswijzen
Maart 2022 Vaststelling Programma Noordzee 2022-2027 (als onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022–2027)

 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een email sturen naar PostbusProgrammaNoordzee@minienw.nl.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.noordzeeloket.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.