A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over startnotitie
Afgerond Zienswijze indienen over trajectnota en milieueffectrapport
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen tracébesluit
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerpwijzigingsbesluit 2014
Afgerond Beroep instellen tegen tracébesluit 2014
Afgerond Zienswijze indienen over het gewijzigd ontwerptracébesluit 2016
Afgerond Beroep instellen tegen het tracébesluit 2017


De komende jaren worden de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed. Dit doet Rijkswaterstaat om het aantal files te verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te vergroten. De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 in plaats van 3 rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen. Ook wordt de snelweg over 1,3 kilometer verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start eind 2019 met de bouwwerkzaamheden. In de periode 2024/2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

De zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben in 2016 geleid tot enkele wijzigingen in het tracébesluit. Deze wijzigingen kunt u vinden op de pagina van het tracébesluit.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit van de A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van Rijkswaterstaat.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Met vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.