A2 Deil – ’s-Hertogenbosch - Vught

Van woensdag 9 juni tot en met dinsdag 20 juli 2021 kunt u een zienswijze indienen over de voorkeursbeslissing voor de A2 Deil - ’s-Hertogenbosch - Vught, zoals opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport en bijbehorende documenten.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:


Het wordt steeds drukker op en rond de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught. Als we de regio bereikbaar willen houden, nu én in de toekomst, moet er wat gebeuren. In het programma A2 Deil - Vught werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en regio Rivierenland samen aan de bereikbaarheid van de regio. De minister en de regionale partners willen hiermee voorkomen dat de A2 in de toekomst in de top tien van dagelijkse files blijft staan. Daarom heeft de minister op 4 juni 2018 de startbeslissing voor een MIRT-verkenning* getekend. Dat was het begin van een onderzoek naar mogelijkheden om de doorstroming en veiligheid op de A2 tussen Deil en Vught te verbeteren.

De MIRT-verkenning

De MIRT-verkenning maakt onderdeel uit van het Programma A2 Deil - Vught. Dit programma is gericht op het verbreden van de weg en op het stimuleren van alternatieve reismethodes, met als doel de drukte en veiligheid op de A2 te verbeteren.

Het programma kent zowel korte- als langetermijnmaatregelen. De kortetermijnmaatregelen zijn bedoeld om de komende jaren knelpunten op dit traject te verlichten. Het gaat enerzijds om maatregelen aan de A2 en anderzijds om mensen meer reisalternatieven te bieden, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Voor de langetermijnoplossing wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd. Dit is een wettelijk voorgeschreven onderzoek, dat wordt uitgevoerd voordat een weg eventueel verbreed mag worden.

Tijdens de verkenning zijn nut en noodzaak van verbreding van de A2 bekeken. Verschillende alternatieven zijn onderzocht, bijvoorbeeld een verbreding tot twee keer vier en twee keer vijf rijstroken (nu is het twee keer drie). Ook is gekeken naar oplossingen naast het aanleggen van nieuwe infrastructuur, zoals smart mobility. 

De betrokkenheid van burgers, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden heeft een belangrijke plaats in de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught. De omgeving is en wordt steeds op verschillende manieren en momenten geïnformeerd en betrokken.

*MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)

Ontwerpstructuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught

De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil - ’s-Hertogenbosch - Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A2. Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2 aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie.

Online informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert samen met Rijkswaterstaat, gemeente 's-Hertogenbosch, regio Rivierenland en de provincies Noord-Brabant en Gelderland drie online informatiebijeenkomsten.

Wanneer Tijd Onderwerp

Dinsdag 22 juni 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur Nadruk op het gebied ten noorden van de Maas

Dinsdag 29 juni 2021

Van 19:00 uur tot 21:00 uur Het hele traject van knooppunt Deil tot knooppunt Vught

Woensdag 30 juni

Van 19:00 uur tot 21:00 uur Nadruk op het gebied ten zuiden van de Maas

In verband met het coronavirus COVID-19 worden de bijeenkomsten online gehouden.

Meer informatie over de bijeenkomsten en deelname is te vinden op deze website.

Kunt u niet bij één van de informatiebijeenkomsten aanwezig zijn?

Een ingesproken versie van de presentaties die worden gehouden tijdens deze avonden komt zo spoedig mogelijk via deze website beschikbaar.

Planning

Wanneer Wat
9 juni t/m 20 juli 2021 Zienswijzen indienen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport
Eind 2021 Vaststellen nota van antwoord, structuurvisie en milieueffectrapport door minister


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. 
Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar A2deilvught@minienw.nl.
Meer informatie over dit project is te vinden op  www.mirta2deilvught.nl.

Extra informatie over Meerjarenprogramma Geluidsanering

Op dit moment werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het geluidsaneringsplan ‘Zuid-Nederland Fase 2’. Dit is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Inmiddels is een ontwerp-geluidsaneringsplan opgesteld. Ook voor dit plan kunt u  een zienswijze indienen. Meer informatie vindt u op de websites van www.rijkswaterstaat.nl/mjpg en www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.