Platform Participatie

Voornemen/Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de Notitie reikwijdte en Detailniveau die hiervoor is gemaakt. U had van 16 juni tot en met 13 juli 2015 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan te passen. Ten behoeve van de besluitvorming hierover wordt een milieueffectrapport opgesteld. Er is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt waarin wordt aangegeven wat in het milieueffectrapport wordt onderzocht.

Na de vraag van de Tweede Kamer in februari 2008 om een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol, is een akkoord gesloten met bewoners, bestuurlijke partijen en de luchtvaartsector over nieuwe regels rond het (preferent) gebruik van de start- en landingsbanen. Van november 2010 tot en met oktober 2012 is er in de praktijk geëxperimenteerd met dit nieuwe stelsel. In de evaluatie is geconcludeerd dat dit succesvol is verlopen en heeft de Alderstafel Schiphol in oktober 2013 een definitief advies aan de toenmalige staatssecretaris aangeboden. De staatssecretaris heeft vervolgens besloten om het nieuwe stelsel in wetgeving te verankeren, namelijk in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Bekijk hier meer informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de stappen in de totstandkoming van het milieueffectrapport.

Cookie-instellingen